پورتال تحلیل

پورتال تحلیل

پورتال تحلیل مالی (FAP) شامل مجموعه ای از اطلاعات مرتبط با بازارهای مالی می باشد. گستره این اطلاعات شامل اخبار، بازارهای مالی، تحلیل های مربوطه، گزارش های روزانه، پیشنهادهای احتمالی خرید و فروش و آموزش خواهد بود. اطلاعاتی که به صورت اتوماتیک وارد و در پورتال مشاهده خواهد شد شامل شاخص های بازار سهام و ارز ، داخلی و بین المللی است. اخبار، تحلیل ها و گزارش ها توسط تحلیل گران در پورتال وارد و نمایش داده می شود. ویژگیهای این محصول عبارتند از:

 • امکان درج و مدیریت اطلاعات بازارهای داخلی و خارج
 • مدیریت اخبار پورتال
 • مدیریت تحلیل پورتال
 • مدیریت گزارش های روزانه
 • پیشنهاد خرید و فروش
 • آموزش
 • مدیریت پورتال
 • Workflow برای تعاریف کاربر، گزارش، مرورگر و ...
 • Abstarctionهای اصلی برای گزارش و پایه‌های پورتال مانند User pool و رابط ها
 •  تولید گزارش با استفاده از Latex
 • داشبورد استاتیک Market view
 • Widgetهای نمایانگر مانند قیمت لحظه ای ارز و ...
 • ورودی های داده ای از بازار مالی و ارزی ایران، بازارهای مالی منبع Bloomberg و forex
 • امکان Tweet
 • رده بندی اعضاء
 • تکنولوژی وب در سمت client مبتنی بر RIA به صورت سبک و با JQuery در ترکیب با AJAX