سامانه IRPT

سامانه پس از معاملات سازمان بورس و اوراق بهادار(IRPT)

سامانه جامع پس از معاملات هیبرید کامل در راستای ارائه خدمات نوین و بروز برای ذینفعان بازار سرمایه  اعم از شرکت سپرده گذاری و تسویه وجوه مرکزی،کارگزاری ها، ناشران، بورس ها و غیره تهیه شده است. سیستم IRPT  برای نگهداری دارایی های سهامداران از روش هیبرید کامل استفاده می کند. این سیستم با تعبیه استانداردهای بین المللی و سرویس های متعدد خدمات متنوعی را برای تمام ذینفعان بازار سرمایه فراهم می آورد. دو حوزه تسویه و پایاپای و ثبت مالکیت ها، مهم ترین وظایف و کارکردهای سامانه های پس از معاملات هستند که بخش تسویه و پایاپای، سال 90 با راه اندازی سامانه NetClear به بهره برداری رسید و حوزه ثبت مالکیت ها نیز با راه اندازی رسمی IRPT عملیاتی می شود. برخی از ویژگی های این سامانه به شرح ذیل است:

 • نگهداری دارایی به صورت هیبرید کامل
 • ارائه مفهوم زیرحساب
 • نگهداری اطلاعات سهامداران حقیقی 
 • نگهداری اطلاعات بنگاه های حقوقی
 • نگهداری اطلاعات کارگزاران
 • نگهداری اطلاعات نماد ها و ناشرها
 • کنترل اجرای دستور
 • کنترل ساختاری
 • کنترل منطقی
 • ذخیره درخواست ها و ارائه کد درخواست
 • عملیات توقیف و توثیق
 • وقف دارایی
 • سپرده کردن ، تجمیع و انتقال دارایی
 • افزایش سرمایه جایزه ، سرمایه حق تقدم و سرمایه صرف سهام
 • کاهش سرمایه

 

 • محدودیت های معاملاتی
 • مشتری کردن سهامدار در کارگزارها
 • تعیین کارگزار پیش فرض
 • عملیات تقسیم سهم متوفی بین وراث
 • صدور کد
 • صدور گواهینامه بلادرنگ
 • تسویه معاملات
 • سبدهای سهام
 • عملیات پایان روز 
 • تست عملیات قبل از انجام و استقرار
 • ارائه کد پیگیری برای کل عملیات
 • اختیار فروش تبعی
 • امکانات بانک مسکن
 • تعریف انواع کد سهامداری به صورت پویا
 • امکان تعریف پارامترهای سیستم به صورت پویا