سامانه سبدگردانی

سامانه سبدگردانی - IrPortman

سامانه سبد گردانی به منظور مدیریت کلیه فعالیت‌های مرتبط با سبدگردانی در یک شرکت سبدگردانی طراحی گردیده است.

از مهم‌ترینویژگی‌های این سامانه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مدیریت دارایی‌ها
  • انجام عملیات پایان روز برای هر سبد 
  • ایجاد کارمزد به صورت داینامیک
  • اعمال افزایش سرمایه و توزیع سود و ...
  • کاردکس سهام 
  • تسویه سبد و انتقال به دوره بعد
  • مدیریت معاملات
  • مدیریت کاربران حقیقی و حقوقی
  • سیستم اسناد حسابداری کامل و جامع شامل:
  • اسناد حسابداری، دفاتر حسابداری، صورت سود و زیان، صورت خالص دارایی‌ها و... به تفکیک هر سبد

هدف اصلی در طراحی این پروژه امکان مدیریت یکپارچه فعالیت‌هایسبدگردانی در یک سامانه به همراه یک رابط کاربری خوب و کاربر پسند بوده است. در ضمن در معماری سامانه توجه خاص و ویژه به صحت عملکرد سامانه (با توجه به حساسیت عملیات مالی) و همچنین توجه ویژه‌ای در کارکرد سامانه برای پردازش تعداد ترکنش‌های بالا و به اصطلاح بار سنگین کاری، صورت گرفته است.