مهندسی سیستم و فناوری اطلاعات مالی

مهندسی سیستم

مهندسی سیستم یا مهندسی سامانه‌ها (Systems engineering) عبارت از روش شناسی تخصصی مبتنی بر رویکرد سیستمی بوده و دارای ماهیت میان رشته ای و چند تخصصی است که به یکپارچه‌سازی هدفمند مجموعه‌ای از اجزا و عناصر و شکل دهی یک مجموعه کامل و ایجاد یک محصول مشخص با قابلیت‌ها و کارآمدی‌های تعیین شده می‌پردازد. مهندسی سیستم دانش و روش شناسی چند رشته ای و چند تخصصی طراحی و یکپارچه سازی و خلق سیستم های فنی مهندسی پیجیده ( محصولات پیچیده مانند یک فضا پیما) می باشد . مهندسی سیستم به عنوان سیستم مهندسی نوآوری محصولات پیچیده از زیرنظام‌های نظام مدیریت نوآوری جامع و نظام مدیریت جامع خلق ارزش در سازمان‌های دانش بنیان و نوآور و مبتنی برانواع فناوری‌های پیشرفته و محصولات پیچیده محسوب می گردد.

در این راستا شرکت دانش بنیان توسعه سیستم سانای با تکیه بر مدیران و کارکنان دانشگاهی و مجرب، افتخار دارد به عنوان یک مجموعه منسجم و مسلط، به مشتریان خود ارائه خدمت نماید.