فناوری امنیت (شبکه اطلاعات و سامانه‌ها)

امنیت اطلاعات و شبکه

امروزه توجه اغلب سازمان‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي، معطوف به شبکه محلي و رايانه‌هاي شخصي متصل به آن مي‌باشد. گرچه شبکه‌هاي ارتباطي مي‌توانند اشکال مختلفي به خود بگيرند و تعدد و تنوع آنها هم روز به روز بيشتر مي‌شود، اما استفاده از اين شبکه‌ها بدون توجه به مقوله امنيت ارتباطي، سلب اعتماد همگاني از فناوري اطلاعات را در پي خواهد داشت که خسارت ناشي از اين بي‌اعتمادي، براي سازمان‌ها بسيار قابل توجه خواهد بود.

 اگر امنيت شبکه برقرار نگردد، مزيت‌هاي فراوان آن نيز به خوبي حاصل نخواهد شد و پول و تجارت الکترونيکي، اطلاعات شخصي، اطلاعات عمومي و نشريات الکترونيکي، همگي در معرض دستکاري و سوء استفاده‌هاي مادي و معنوي قرار خواهند گرفت. همچنين دستکاري اطلاعات، به نوعي مختل ساختن امنيت ملي و تهاجم عليه دولت‌ها و تهديدي ملي محسوب مي‌شود. هم‌اينک که بانک‌ها و بسياري از نهادها و دستگاه‌هاي ديگر از طريق شبکه به فعاليت مي‌پردازند، جلوگيري از نفوذ عوامل مخرب در شبکه بصورت مسئله‌اي استراتژيک در‌آمده است که نپرداختن به آن باعث ايجاد خساراتي جبران‌ناپذير خواهد شد.

در اين راستا شرکت توسعه سیستم سانای اين مسئله را از زاويه علمي و راهبردي مورد مطالعه قرار داده و اکنون قادر است در زمينه‌هاي مختلف امنيت فعاليت کند. از منظر علمي، هر سازمان نياز به طرح جامع امنيت شبکه دارد که در آن امنيت سازمان، از زواياي مختلف بررسي، و راه‌کار مناسب ارائه گردد. بر اساس بررسي‌هاي دقيق انجام شده و نگرش به طرح جامع، خدمات زير از طرف اين شرکت ارائه مي‌گردد:

 

 طراحی و ساخت راهیاب امن با الگوریتم های بومی

 روش‌هاي ارزيابي امنيتي NIDS

 نيازمندي‌هاي امنيتي NGN

• سرويس‌هاي مديريت امنيت شبکه

• سيستم مديريت يکپارچه تهديدات (UTM)

 

• يکپارچه‌سازي شبکه

• مشاوره و پياده‌سازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS)

• نگهداري و پشتيباني شبکه

• امنيت نرم‌افزار و سيستم‌هاي مبتني بر وب