برخی مشتریان

برخی مشتریان

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان پدافند غیر عامل

صا ایران

سازمان بیمه و خدمات درمانی

شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس ایران

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بورس ایران

موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

صنایع سیمان شهر کرد

وزارت آموزش و پرورش

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه زنجان

دانشگاه شهر کرد

دانشگاه آزاد اسلامی

شهرداری زنجان

کارگزاری تدبیرگران فردا

سازمان مسکن و شهرسازی استان چهارمحال بختیاری

بنیاد بین المللی علوم وحیانی و اسرا قم

استانداری قم

شرکت شبکه هزاره

بیمارستان حضرت رسول

بیمارستان آرش

بیمارستان فیروزگر

بیمارستان ضیائیان

بیمارستان بهار لو

و...